Departamentul de Educaţie Fizică, Sport și Kinetoterapie

   Română English
 


Departamentul de Educaţie fizică, Sport şi Kinetoterapie

Formarea universitară este rezultată din interacţiunea structurilor destinate iniţial formării profesorilor de educaţie fizică şi sport, antrenorilor în diferite discipline sportive precum şi specialiştilor în kinetoterapie. O mutaţie ştiinţifică, culturală şi fără îndoială socială a fost operată pentru a se realiza o veritabilă integrare universitară a tuturor acestor programe de formare.

Principala misiune pe care dorim să o definim pentru specializările noastre în materie de formare, constă în „înarmarea” studenţilor cu cunoştinţe ştiinţifice (rezultate din parcursurile câmpurilor disciplinare) şi tehnice, orientate către obiective specifice: practica (activitatea) fizică şi sportivă incluzând aici şi modul de transmitere a acestor cunoştinţe, precum şi prevenirea şi tratarea unei game variate de afecţiuni prin intermediul exerciţiului fizic. Formarea ştiinţifică este aşadar, pluridisciplinară şi se referă la cele două câmpuri ale ştiinţelor umane şi sociale şi ale ştiinţelor vieţii. În plan tehnic ea vizează însuşirea de către studenţi a tehnicilor motrice şi a modalităţilor de transmitere a acestor tehnici. În ambele cazuri, cunoştinţele constau în a şti să practice şi a şti să amelioreze aceste practici, dar şi în a şti să le transmită.

Perspectiva incluziunii profesionale este diversificată, în funcţie de comanda socială şi de cererea pieţii muncii absolvenţii putând opta pentru rute profesionale din domeniul învăţământului de toate gradele, al sistemului de sănătate, al sportului de masă şi de performanţă, al turismului ori loisir-ului.

Misiunea Departamentului de Educaţie fizică, Sport şi Kinetoterapie este de a oferi absolvenţilor de liceu:

• un învăţământ universitar de calitate pentru specializările Educaţie fizică, Sport şi Kinetoterapie şi cu definirea clară a competenţelor primite de absolvenţii diferitelor niveluri de pregătire (licenţă, masterat);

• un cadru propice pentru instruire, formare şi perfecţionare în cercetarea ştiinţifică fundamentală, aplicativă şi didactică;

• condiţiile necesare pentru transferul de cunoştinţe către societate şi în slujba societăţii;

• dezvoltarea cercetării ştiinţifice spre domeniile prioritare naţionale şi europene, prin atragerea studenţilor în proiectele de cercetare ale departamentului şi continuarea acestor proiecte cu absolvenţii integraţi în diverse instituţii.

 


 
NOUTĂŢI