Departamentul de Educaţie fizică, Sport şi Kinetoterapie

Ca parte a sistemului de învăţământ academic românesc, Departamentul de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie de azi continuă tradiţia învăţământului superior orădean de educaţie fizică şi sport, fondat în anul 1964 în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, devenit „Institutul de Învăţământ Superior” în anul 1977.
Ca urmare a unui act administrativ impus de autorităţile statului de la acea vreme, facultatea de educaţie fizică şi sport este desfiinţată în anul 1983 împreună cu toate celelalte facultăţi de profil din ţară cu învăţământ de scurtă durată. Odata cu înfiinţarea Universităţii Tehnice Oradea prin HG nr.469 / 2 V 1990, se reia activitatea la profilul educaţie fizică şi sport, de această dată ca învăţământ universitar de lungă durată, funcţionând la început în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe şi apoi în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Socio-Umane. Din anul 1999, prin Hotarâre de Guvern, activitatea profilului educaţie fizică şi sport se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.
În octombrie 2011, prin reorganizarea care a avut loc la nivelul universității, s-a format Facultatea de Geografie, Turism și Sport în cadrul căreia se regăsește Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie care deservește programele de studii Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi motricitate specială la nivelul ciclului de licenţă, respectiv programele Educaţie fizică şi antrenament sportiv şi Kinetoterapie în reeducare funcţională la nivelul ciclului de masterat.

Formarea universitară este rezultată din interacţiunea structurilor destinate iniţial formării profesorilor de educaţie fizică şi sport, antrenorilor în diferite discipline sportive precum şi specialiştilor în kinetoterapie. O mutaţie ştiinţifică, culturală şi fără îndoială socială a fost operată pentru a se realiza o veritabilă integrare universitară a tuturor acestor programe de formare.
Principala misiune pe care dorim să o definim pentru specializările noastre în materie de formare, constă în „înarmarea” studenţilor cu cunoştinţe ştiinţifice (rezultate din parcursurile câmpurilor disciplinare) şi tehnice, orientate către obiective specifice: practica (activitatea) fizică şi sportivă incluzând aici şi modul de transmitere a acestor cunoştinţe, precum şi prevenirea şi tratarea unei game variate de afecţiuni prin intermediul exerciţiului fizic. Formarea ştiinţifică este aşadar, pluridisciplinară şi se referă la cele două câmpuri ale ştiinţelor umane şi sociale şi ale ştiinţelor vieţii. În plan tehnic ea vizează însuşirea de către studenţi a tehnicilor motrice şi a modalităţilor de transmitere a acestor tehnici. În ambele cazuri, cunoştinţele constau în a şti să practice şi a şti să amelioreze aceste practici, dar şi în a şti să le transmită.
Perspectiva incluziunii profesionale este diversificată, în funcţie de comanda socială şi de cererea pieţii muncii absolvenţii putând opta pentru rute profesionale din domeniul învăţământului de toate gradele, al sistemului de sănătate, al sportului de masă şi de performanţă, al turismului ori loisir-ului.
Misiunea Departamentului de Educaţie fizică, Sport şi Kinetoterapie este de a oferi absolvenţilor de liceu:
  • un învăţământ universitar de calitate pentru specializările Educaţie fizică, Sport şi Kinetoterapie şi cu definirea clară a competenţelor primite de absolvenţii diferitelor niveluri de pregătire (licenţă, masterat);
  • un cadru propice pentru instruire, formare şi perfecţionare în cercetarea ştiinţifică fundamentală, aplicativă şi didactică;
  • condiţiile necesare pentru transferul de cunoştinţe către societate şi în slujba societăţii;
  • dezvoltarea cercetării ştiinţifice spre domeniile prioritare naţionale şi europene, prin atragerea studenţilor în proiectele de cercetare ale departamentului şi continuarea acestor proiecte cu absolvenţii integraţi în diverse instituţii.

Galerie foto

FEFS Oradea 2015 | Toate drepturile rezervate | Coordonator site - Dorina Ianc