Conducerea Departamentului

Director Departament

Lucaciu Gheorghe - Conf. univ. dr.Conf. univ. dr.

Lucaciu Gheorghe

e-mail: ghita_lucaciu@yahoo.com

Consiliul Departamentului

CRISTEA Dana Ioana - Conf. Univ. Dr.Conf. Univ. Dr.

CRISTEA Dana Ioana

E-mail:
danacristea07@yahoo.com

IANC Dorina Florina - PROF. UNIV. DRPROF. UNIV. DR

IANC Dorina Florina

E-mail:
dianc@uoradea.ro

DRAGOȘ Paul Florian - PROF. DrPROF. Dr

DRAGOȘ Paul Florian

E-mail:
pdragos@uoradea.ro

Marinău Marius - Lect. univ. dr.Lect. univ. dr.

Marinău Marius

E-mail:
marius_marinau@yahoo.com

FEFS Oradea 2015 | Toate drepturile rezervate | Coordonator site - Dorina Ianc